Vali là một trong những phụ kiện phổ biến được nhiều người ưa chuộng. Trong việc chứa đựng hành lý cho các chuyến công tác; chuyến đi…