TACHIHADA

    Địa chỉ: Xã Kiêu Kỵ – Huyện Gia Lâm – Thành phố Hà Nội

    Hotline: 0917.672.332

    Email: tachihada@gmail.com

    Website: www.tachihada.com