Bên cạnh những mẫu vali thông dụng – hợp lý dành cho người lớn thì những dòng vali kéo dễ thương giá rẻ dành cho các đối tượng trẻ em…